Educating the students of today to be the world citizens of tomorrow

 

Het IBDP is de enige internationale ‘pre-university’ opleiding waarmee leerlingen wereldwijd aan universiteiten kunnen gaan studeren. Het IBDP is in 1968 in Geneve gestart en wereldwijd zijn er dit moment meer dan 2000 IB-scholen in 125 landen die het Diploma Programma mogen aanbieden. Sinds 1984 verzorgt de International School Groningen het IBDP onderwijs voor internationale leerlingen tussen de 16 en de 19 jaar.


Het IB Diploma Progamme in het kort

 

Nederlandse leerlingen die het IBDP volgen, kiezen zes vakken, waarin ze aan het eind van het tweede jaar examen doen. Op de ISG worden de volgende vakken aangeboden:


Group 1: Dutch (Nederlands als eerste taal), English (Engels als eerste taal)
Group 2: English (Engels als tweede taal), Frans
Group 3: History, Economics
Group 4: Biology, Chemistry, Physics
Group 5: Mathematics
Group 6: Visual Arts
 

Leerlingen kiezen uit group 1 – 5 een vak. Het zesde vak is een vrije keuze; te kiezen valt uit een extra vak in Group 3, 4 of 6. Drie van de zes vakken worden gevolgd op Higher Level (5 lessen per week), en drie op Standard Level (3 lessen per week). Daarnaast zijn er nog drie verplichte onderdelen die alle IBDP leerlingen met goed gevolg moeten afsluiten om voor het diploma in aanmerking te komen. Het betreft het Extended Essay, TOK, en CAS.

 

Het Extended Essay is het schrijven van een ”research paper” van 4000 woorden over een zelf gekozen onderwerp, binnen een van de gekozen vakken. Het interdisciplinaire vak TOK (Theory of Knowledge) wordt twee uur per week gegeven. Leerlingen leren met een kritische blik te kijken naar informatie die zij tot zich nemen. De basisvraag bij dit vak is: “how do we know what we know”. Het laatste verplichte onderdeel is CAS (Creativity, Action, Service). Gedurende de twee jaar besteden leerlingen een minimum van 150 uur aan creatieve en sportieve activiteiten en “community service”. Zowel de creatieve als de sportieve activiteiten moeten nieuwe elementen bevatten, waarbij de leerling nieuwe vaardigheden ontwikkelt. Lees hier meer over IBDP

 


 

Wat u verder moet weten

 

De ISG is een kleine school binnen het grotere Maartenscollege. De klassen zijn dan ook aanzienlijk kleiner dan op de rest van de school. Het aantal leerlingen in de DP klassen varieert van 15 tot 20 leerlingen. Het docententeam is ook klein, zeer betrokken bij de leerlingen en bij alle ontwikkelingen binnen de school. Van leerlingen wordt verwacht dat ze actief zijn betrokken bij de lessen en een eigen bijdrage leveren. Het IBDP-diploma wordt wereldwijd erkend door universiteiten, en leerlingen hoeven geen toelatingsexamens te doen om te worden toegelaten. Het schoolgeld bedraagt op dit moment 6.700 euro per schooljaar. De school stelt een aantal beurzen beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten.

 

Lees hier over twee leerlingen die van het Nederlands onderwijs zijn overgestapt naar het IBDP.

 

Meer informatie?

 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Joke Jansma, Deputy Head IBDP: j.jansma@maartens.nl of 050-5340084